ธรรมะพระป่ากรรมฐาน

สายหลวงปู่มั่น

เเละ ลูกศิษย์ ชาวตะวันตก

English Deutsch Francais Indonesian

ธรรมเทศนา

Date Title Album Duration
29-09-19 เมื่อใจมันสงบ ไม่มีความคิดเกิดขึ้นมา ไม่มีความจำเกิดขึ้นมา ไม่มีความอยาก สบายไปหมด ธรรมเทศนา 09:02
28-09-19 เกิดมาเพื่ออะไร ใช้ชีวิตเพื่ออะไร ธรรมเทศนา 15:13
26-09-19 ต้องยอมรับไม่ว่ากรรมดี หรือกรรมชั่ว ธรรมเทศนา 07:31
24-09-19 เมื่อดูแลใจให้ดี ชาติหน้าก็ไม่ต้องห่วง ธรรมเทศนา 13:33
22-09-19 กิเลสคิดว่าความสงบอยู่ภายนอก แต่ความสงบอยู่ภายใน ธรรมเทศนา 17:13
21-09-19 เมื่อจิตใจมันสงบไม่มีอนาคต ไม่มีอดีต สบาย… ธรรมเทศนา 15:04
15-09-19 เมื่อจิตสงบจริงๆจะเห็นเจตนามันขึ้นมาปุ๊บๆๆๆ มันเร็ว ธรรมเทศนา 06:59
14-09-19 เมื่อมีธรรม ก็มีน้ำดับไฟในใจ ธรรมเทศนา 13:12
13-09-19 เมื่อไม่มีสติปากก็ไปเอง ธรรมเทศนา 21:54
8-09-19 เราเชื่อกิเลสมากไป และกิเลสมันฉลาดนะ ธรรมเทศนา 02:49
3-09-19 เมื่อไม่อยู่กับตัวก็ไม่เห็นทุกข์ เมื่อไม่เห็นทุกข์ก็หาทางออกไม่ได้ ธรรมเทศนา 07:39
29-08-19 รักษาศีลห้าให้ดีก็ไม่ต้องกลัวอะไร ธรรมเทศนา 9:22
27-08-19 อยู่ในอดีต อยู่ในอนาคต วาดภาพตลอดเวลา ธรรมเทศนา 19:51
23-08-19 ผิวหนังมันมีอะไรบ้างฮ่ะ ดูหรือยัง ธรรมเทศนา 23:01
18-08-19 เราชอบอยู่ในความคิด ความฝัน ในปัจจุบันไม่ชอบ ธรรมเทศนา 21:22
17-08-19 เมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความโกรธ ความโลภก็ไม่มี ธรรมเทศนา 22:12
15-08-19 เมื่ออยู่กับพุทโธก็ไม่สงสัย ธรรมเทศนา 3:15
3-08-19 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้ก็จะกลับคืนมาหาเรา กรรมตามสนอง ธรรมเทศนา 21:20
2-08-19 ความคาดหวังทำให้เสียหายมาก ธรรมเทศนา 20:47
1-08-19 รักษาศีลห้า ทำบุญ ทำทาน และภาวนาพุทโธทุกวัน ธรรมเทศนา 12:01
31-07-19 ร่างกายภายใน มีแต่ความสกปรกโสโครก ธรรมเทศนา 47:00
30-07-19 อนาคตที่วาดไว้มันก็ไม่มา ธรรมเทศนา 25:00
29-07-19 ทางออก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ธรรมเทศนา 38:00
28-07-19 รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก รู้ลมหายใจยาวหรือสั้น นี่มันฝึกสติ ธรรมเทศนา 07:00
23-07-19 ถ้าไม่หาทางออกมันก็จะเกิด แล้วตายๆๆ ธรรมเทศนา 37:00
20-07-19 เราดูแลแต่ร่างกายนี้ แต่จิตใจไม่เคยดูแล ธรรมเทศนา 32:00
19-07-19 เมื่อเห็นชีวิตของเราเป็นทุกข์ มันจะมีกำลังในการปฏิบัติ ธรรมเทศนา 14:00
17-07-19 ทำบุญก็สำคัญ แต่ต้องรักษาศีลด้วย ธรรมเทศนา 52:00
17-07-19 คนอื่นพูดอะไร ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ธรรมเทศนา 07:00
16-07-19 เมื่อมีความพยายาม สุดท้ายก็มีสมาธิได้ ธรรมเทศนา 57:00
16-07-19 ต้องรักษาศีลห้า ถ้าอยากไปนรกก็ไม่ต้องรักษา ธรรมเทศนา 07:00
14-07-19 จิตมันรวดเร็วมากนะ ธรรมเทศนา 13:00
13-07-19 ตามกิเลสตลอดเวลา กิเลสัง สะระณัง คัจฉามิ ธรรมเทศนา 41:00
12-07-19 เมื่ออยู่ในสมาธิกิเลสก็ไม่มีอำนาจ ธรรมเทศนา 10:00
10-07-19 พิจารณาร่างกาย ดูทีละอย่าง ดูทีละอาการ ธรรมเทศนา 28:00
10-07-19 คนนู้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี แล้วตัวเองดีไหม ธรรมเทศนา 27:00
8-07-19 อยากได้นี่ อยากได้นู้นก็เป็นทุกข์ ธรรมเทศนา 40:00
17-06-19 เมื่อไม่ได้คิดอะไร ก็ไม่มีปัญหา ธรรมเทศนา 06:46
15-06-19 เกิดเป็นมนุษย์มันยากมากนะ ธรรมเทศนา 20:01
14-06-19 กัดฟันยินดีต้อนรับ(ผลของกรรม) ธรรมเทศนา 02:31
7-06-19 ร่างกายนี้ให้อะไร(เรา)บ้างนอกจากทุกข์ ธรรมเทศนา 15:50
2-06-19 ต้องทำประโยชน์ในชาตินี้ ชาติหน้าก็ไม่รู้(ว่า)จะเกิดอะไรขึ้น ธรรมเทศนา 15:24
31-05-19 เราไม่รู้จักจิตใจ เพราะว่าเรามองดูแต่ร่างกายอย่างเดียว ธรรมเทศนา 09:40
24-05-19 กรรมนี่สำคัญมาก ธรรมเทศนา 11:10
20-05-19 ไม่อยากตกนรก ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้ดี ไม่ใช่ศีล ๑ ศีล ๒ นะ ธรรมเทศนา 13:20
19-05-19 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในไปเทศไทย สมบูรณ์ที่สุด ธรรมเทศนา 17:29
18-05-19 เมื่อใจมันสงบไม่อยากได้อะไร ไม่ว่าร้อน เหนือหนาว ฯ ไม่อยากได้อะไร ธรรมเทศนา 12:01
18-05-19 เราไม่อยากเห็นทุกข์นะ ธรรมเทศนา 11:04
12-05-19 สงบบ้าง ไม่งสบบ้าง ก็ธรรมดาอยู่ ธรรมเทศนา 06:38
4-05-19 คิดให้ดีก่อนทำ ธรรมเทศนา 19:11
3-05-19 ทำไมไม่อยู่ในปัจจุบัน ทำไมไม่อยู่กับพุทโธ ธรรมเทศนา 09:02
27-04-19 ไม่รู้ ไม่เดือดร้อน ธรรมเทศนา 14:51
26-04-19 รู้พุทโธอยู่หรือว่าไม่อยู่ รู้ลมหายใจอยู่หรือว่าไม่อยู่ ธรรมเทศนา 03:29
16-04-19 อดีตแก้ไม่ตก ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมชั่ว ธรรมเทศนา 06:06
15-04-19 เมื่อไม่รักษาศีลห้าจะไปที่ไหน...นรก ธรรมเทศนา 16:11
14-04-19 ต้องยินดีต้อนรับ ไม่ว่ากรรมดี กรรมชั่ว ธรรมเทศนา 13:24
13-04-19 กิเกสก็ไม่ไปนรก มีแต่เราไปนรก ธรรมเทศนา 29:08
7-04-19 ว่าตัวเองดีกว่า(ว่าคนอื่น) ธรรมเทศนา 10:03
4-04-19 ทำไมเรายังติดอยู่กับความคิด ติดอยู่กับอนาคต ติดอยู่กับอดีต ธรรมเทศนา 04:21
2-04-19 เมื่อเห็นทุกข์ในชีวิตของเรา มันจะเป็น(จะมี)กำลัง ธรรมเทศนา 09:48
30-03-19 อายุยืน อายุสั้น ก็มาจาก(ผลของกรรม)ชาติก่อนๆ ธรรมเทศนา 20:12
27-03-19 มาหาศาสนาพุทธแท้จริง ต้องมาเมืองไทยนะ ธรรมเทศนา 06:13
24-03-19 - No Title - ธรรมเทศนา 05:12
19-03-19 หาแต่ความสะดวกสะบายภายนอก ธรรมเทศนา 19:22
13-03-19 เมื่อใจสงบก็พิจารณาร่างกาย ธรรมเทศนา 11:00
13-03-19 พักผ่อนก่อน ฝึกสติให้ดี เดี๋ยวจะฝึกใหม่ (อุปัฏฐาก) ธรรมเทศนา 01:35
10-03-19 เมื่อไม่เห็นทุกข์ ก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ ธรรมเทศนา 03:05
5-03-19 ถามคนแก่ๆ ไม่อยากจำอายุ 5ปี อายุ 10ปี ธรรมเทศนา 15:05
1-03-19 - No Title - ธรรมเทศนา 04:14
26-02-19 ไม่เห็นชีวิตเราเป็นทุกข์หรอ? ธรรมเทศนา 07:28
24-02-19 ความห่วง ความกลัว มาจากความคิดทั้งนั้น ธรรมเทศนา 17:19
19-02-19 พิจารณาร่างกายมันสำคัญมาก ธรรมเทศนา 12:59
13-02-19 เมื่อมีความโกรขึ้นมาก็มีพลัง เอาพลังใส่ใน”พุทโธ” ธรรมเทศนา 03:42
27-01-19 ทุกขเวทนามาจากไหน? ธรรมเทศนา 06:20
23-01-19 เมื่อใจมันสบาย ร่างกายก็สบาย ธรรมเทศนา 07:26
29-12-18 อยากได้เงิน ก็ต้องทำงานเยอะๆ? ธรรมเทศนา 08:46
23-12-18 มองดูลมอย่างเดียว มันสั้นหรือยาว มันลึกหรือไม่ลึก ธรรมเทศนา 13:56
22-12-18 โอกาสหน้าจะฟัดกันใหม่ (สู้ไม่ถอย) ธรรมเทศนา 15:10
19-12-18 เมื่อภาวนา ความห่วงก็ไม่มี อดีตก็ไม่มี อนาคตก็ไม่มี ธรรมเทศนา 11:42
13-12-18 สติไม่มีความชอบ หรือไม่ชอบ ธรรมเทศนา 10:34
5-12-18 ไม่เสียเวลาเปล่าๆ หรอ? ธรรมเทศนา 11:15
21-11-18 ร่างกายนี้มีสุขที่ตรงไหนคิดดูสิ ธรรมเทศนา 21:11
21-10-18 แต่ความรู้มันชัดเจน ธรรมเทศนา 14:42
14-10-18 เดี๋ยวเสื่อม เดี๋ยวเจริญ พุทโธดีกว่า ธรรมเทศนา 23:19
12-10-18 อย่ามองคนอื่นมองตัวเอง ธรรมเทศนา 38:00
5-10-18 เมื่อชัดแล้วไม่ต้องเปลี่ยน ธรรมเทศนา 10:01
3-10-18 ให้ภาวนาน่ะ ไม่ใช่ภาวคุน ภาว น. ธรรมเทศนา 10:09
30-09-18 รวบรวมกันยายน 2561 ธรรมเทศนา 40:18
30-09-18 สุขแท้จริงเกิดในใจ ธรรมเทศนา 33:37
31-08-18 อะไรมาก่อน มันเกิดอะไรขึ้น ธรรมเทศนา 08:10
26-08-18 ต้องทำต่อไป ไม่ต้องเบื่อ ธรรมเทศนา 17:08
18-08-18 สำคัญอยู่กับความรู้ ไม่ใช่สบาย หรือไม่สบาย ธรรมเทศนา 29:00
17-08-18 ถามตัวเอง อยากเกิดใหม่หรือเปล่า ธรรมเทศนา 19:06
12-08-18 กิเลสมันแก้ตัว ธรรมเทศนา 29:59
8-08-18 ดึงกลับมาๆ ธรรมเทศนา 10:14
1-08-18 ร่างกายนี้ มันเป็นทุกข์ ธรรมเทศนา 14:43
28-07-18 สติกับความรู็ล้วนๆ ธรรมเทศนา 04:20
28-07-18 เข้าใจที่ฝรั่ง(พระ)พูดมั๊ย ธรรมเทศนา 14:57
27-07-18 ภาษาใจ ฟังในใจ ธรรมเทศนา 01:32
19-06-18 กิเลสอยู่ในหูของเรา ธรรมเทศนา 04:31
27-05-18 ศาสนาแท้จริง ธรรมเทศนา 33:54
14-03-18 ปัญญาไม่มาจากความคิด ปัญญามาจากจิต ธรรมเทศนา 22:14
26-11-17 สติไม่ติดกับสมาธิ ธรรมเทศนา 25:29
28-10-17 ในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี! ธรรมเทศนา 34:14
13-07-17 ความเฉยๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข... ไม่ใช่สมาธิ ธรรมเทศนา 16:08
8-07-17 พระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมือง ธรรมเทศนา 20:52
8-07-17 ทำไมต้องบวชเป็นพระ ธรรมเทศนา 30:03
4-06-17 ตายเล้วไปไหน ธรรมเทศนา 32:35
21-04-17 สู้กับหนึ่งพันคน ง่ายกว่าสู้กับตัวเอง ธรรมเทศนา 17:53
17-04-17 ญาณเป็นอะไรที่ทำได้ยาก ธรรมเทศนา 10:07
3-03-17 ทำไมคนเราชอบอยู่กับอนาคต ธรรมเทศนา 14.09
1-03-17 กรรมไม่ติดจรวด (ROCKET) ธรรมเทศนา 4.46
11-02-17 ไม่มีของฟรีในโลกนี้นอกจากความตาย ธรรมเทศนา 33.58
10-02-17 ทุกข์ ๒๔ ชม. (ความทุกข์คืออะไร) ธรรมเทศนา 44.21
19-10-16 แผ่เมตตา และ อุทิศส่วนบุญ ธรรมเทศนา 01:48
5-10-16 เหลือเเต่ คำว่า"พุทโธ" ธรรมเทศนา 17:29
26-06-16 ทำความสะอาดจิตใจ ธรรมเทศนา 52:38
1-05-16 เกิดมาเพื่ออะไร? ธรรมเทศนา 05:04
15-04-16 ภาวนา เเละ พิจารณา ร่างกาย ธรรมเทศนา 11:40
13-05-15 ทำบุญทำทาน เเละ มีความเคารพนับถือ ธรรมเทศนา 06:59
3-04-15 รักษาศีล ๕ ธรรมเทศนา 03:48
17-02-15 ช่วยตัวเองก่อนที่จะช่วยผู้อื่น ธรรมเทศนา 03:23
5-01-15 ราคะตัณหา ธรรมเทศนา 07:38
20-08-14 ความสุขอยู่ภายใน...เเต่คนเราชอบหาเเต่สิ่งภายนอก... ธรรมเทศนา 59.37
9-08-14 เห็นความทุกข์ เเละ ความเจ็บปวด ของร่างกายนี้ ธรรมเทศนา 01:21:38
2-08-14 ใจเป็นนักรู้...ใจเป็นนักท่องเที่ยว... ธรรมเทศนา 35.27
6-12-13 ในชีวิตของเราอะไรสำคัญ? ธรรมเทศนา 12:59
6-12-13 บวชพระเพื่ออะไร? ธรรมเทศนา 18:46
4-12-13 คำถามจากญาติโยมที่มาจากอเมริกา ธรรมเทศนา 40:12
4-12-13 ปฏิบัติแต่ไม่อยากมาอยู่วัด ธรรมเทศนา 21:30
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๗ ธรรมเทศนา 15.44
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๖ ธรรมเทศนา 16.44
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๕ ธรรมเทศนา 15.58
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๔ ธรรมเทศนา 11.58
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๓ ธรรมเทศนา 16.24
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๒ ธรรมเทศนา 11.04
1-01-10 เมตตา ภาวนา ๑ ธรรมเทศนา 13.23