jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
30-05-22 กายานุปัสสนา
28-05-22 เราต้องต่อสู้ความกลัว
22-05-22 หมู่คณะจากบ้านดุง มาเยี่ยมหลวงพ่อ
22-05-22 หมู่คณะสามกลุ่มมาเยี่ยม
21-05-22 หมู่คณะอยากฟังเทศน์
16-05-22 เข้าไปในสมาธิลึกๆ
15-05-22 เจริญในปัญญา
15-05-22 เทศน์อบรม วันวิสาขบูชา
14-05-22 ถ้ายากให้ปัญญาเกิดขึ้น เราต้องมีคำถามที่เหมาะสม
9-05-22 ปฏิบัติ ขณะที่เป็นฆราวาส
9-05-22 รักษาศีลห้า
7-05-22 เราไม่ได้คิดไปเอง เราแค่ตามกลุ่มคน
1-05-22 เราไม่อยากเห็นความทุกข์...
30-04-22 เพราะว่าเราไม่เข้าใจสัจธรรมของทุกข์ จึงไม่แสวงหาทางออก
30-04-22 ความสุขเกิดขึ้นที่ใจ แล้วทำไมเราไม่ดูที่ใจล่ะ?
28-04-22 ถ้าหากไม่หาทางออก ก็จะต้องเกิดใหม่
24-04-22 ทุกคนดูแลเพียงร่างกายแต่ไม่ได้ดูแลจิตใจ
18-04-22 ฤาษีมาเยี่ยมหลวงพ่อ
17-04-22 คุณรักษาศีลกี่ศีล?
16-04-22 ฝึกซ้อมสติอย่างไรบ้าง
15-04-22 พิธีสงกรานต์
15-04-22 ไข้หวัดใหญ่ กับ โควิด ต่างกันอย่างไร?
14-04-22 ขันธ์ ๕ เป็นเครื่องมือของจิตใจ
11-04-22 เยาวชนไม่สนใจพระธรรม
10-04-22 เราฟังแต่คำสั่งของกิเลส
10-04-22 ทำไมต้องมีโมโหด้วย?
3-04-22 ทำไมต้องใช้สมองถ้าเรามีสมาร์ทโฟน?
2-04-22 คนที่ไม่มีสติ ย่อมไม่รู้ว่าการทำบาปอยู่
31-03-22 คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอ
29-03-22 หาทางออกขณะนี้ดีที่สุด
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>