jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
29-10-23 เทศน์อบรม วันออกพรรษา
29-10-23 ฝึกซ้อมสติ(ความรู้)
27-10-23 พวกเราต้องการมีสติ
25-10-23 กรรมของเราส่วนใหญ่จะกลับมาหาเราในชาติหน้า
24-10-23 หลวงพ่อพูดอย่างชัดเจนชัดแจ้ง
19-10-23 คุณยังมีโอกาสทำให้ชีวิตเป็นประโยชน์
14-10-23 พวกเราติดงอมแงมสมาร์ทโฟน
14-10-23 ความพยายามเจริญสมาธิ
12-10-23 ยังไม่เบื่อกับการเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
1-10-23 จิตของเราเป็นนักท่องเที่ยวตลอดไป
29-09-23 การระลึกบรรพบุรุษของเรา
29-09-23 ในทางปฏิบัติเราใช้ นโยบาย อนิจจาและอนัตตา
16-09-23 สนทนาธรรม
14-09-23 ระลึกคนที่ตายไปแล้ว
14-09-23 อวิชชาหลอกลวงเรา
31-08-23 สอนฉันวิธีเจริญปัญญา
31-08-23 วิธีเจริญปัญญา
27-08-23 คุณยังไม่รู้ดีทุกข์เหรอ
16-08-23 สมาธิเป็นที่พักที่อาศัยของเรา
13-08-23 ไม่มีจุดจบเลย
5-08-23 การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหรือเปล่า?
2-08-23 เทศน์อบรม วันเข้าพรรษา
2-08-23 วิธีการคืบหน้าสติ
1-08-23 เทศน์อบรม วันอาสาฬหบูชา
31-07-23 เราขอเพียงให้มาที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรม
30-07-23 กิเลสหนักหนา สิ่งที่เราพูดไปไม่ถึงใจเลย
29-07-23 ใครไม่อยากเกิดอีกก็ต้องหาทางออก
22-07-23 พุทธธรรมแท้จริงอยู่ในประเทศไทย
17-07-23 เข้าสู่ความรู้ของจิต!
9-07-23 ธรรมะป่าอยู่ในภาคอีสานไม่ใช่ในกรุงเทพ
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>