jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
30-11-19 ยิ่งต้องการยิ่งมีทุกข์
24-11-19 เมื่อรักษาศีลห้าให้ดีก็ไม่ต้องกลัวอะไร เวลาจะตายก็จะรู้ว่าไปสุคติ
20-11-19 เมื่อไม่มีความคิดก็ไม่มีปัญหา
17-11-19 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
16-11-19 คนที่ดีก้ไม่ห่วงเรื่องความตายนะ แต่คนที่ทำชั่วเยอะจะห่วงเรื่องความตาย
10-11-19 เมื่อฟัดกับกิเลสก็เป็นทุกข์มากที่สุดนะ แต่เมื่อไม่มีกิเลสก็เป็นสุขมากที่สุด
6-11-19 ความสำคัญอยู่ที่ อยู่กับอารมณ์เดียว ถ้ายังไม่ได้ก็ หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ
1-11-19 ฝืนกิเลสมันลำบากใช่ไหม
26-10-19 เมื่อมีเวลาก็ภาวนา ทำใจให้สะอาดซักฟอกจิตใจ
25-10-19 นั่งภาวนาไม่ต้องสนใจร่างกาย ดูจิตอย่างเดียว
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>