jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
25-04-23 สนทนาธรรม
20-04-23 ถามตอบปัญหา
18-04-23 สร้างเจดีย์ ภายในดีกว่า
16-04-23 สนทนาธรรม
14-04-23 ถามตอบปัญหา
13-04-23 ปีใหม่ไทย: ไม่เบื่อกับการตายและการเกิดเสมอหรือเปล่า?
12-04-23 ตอนนี้ทั้งโลกอยู่ในมือของเรา
9-04-23 ความคิดและความจำ ไม่ใช่ความเป็นจริง
5-04-23 ถามตอบปัญหา
2-04-23 อย่าลงทุนในหุ้นลงทุนในบุญ
28-03-23 ทำบุญ
23-03-23 เราควรใช้ชีวิตให้มีประโยชน์
17-03-23 ให้ลูกศิษย์รับทราบว่า
15-03-23 สอบถามและตอบ
14-03-23 ทำไมคนไทยถึงแสวงหาพระธรรมเมืองนอก?
12-03-23 เมตตาสงสารกับคน
11-03-23 ภิกษุกลัวตายใช่หรือ?
7-03-23 แขกจากเยอรมันมาเยี่ยมชม
6-03-23 วิธีการพัฒนาปัญญา
6-03-23 วิธีการปฏิบัติที่บ้าน
6-03-23 เทศน์อบรมวันมาฆบูชา
5-03-23 ไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือ?
20-02-23 เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566
19-02-23 ทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรก
18-02-23 สนทนาธรรม
18-02-23 หาทางออกจากสังสารวัฏ!
13-02-23 เมื่อรถยนต์หรือร่างกายเริ่มแก่ ยิ่งต้องซ่อมตัว
11-02-23 การดูแลรักษาจิตใจของเราก็สำคัญ!
8-02-23 เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566
8-02-23 ไม่มีทุกข์จริงหรือเปล่า?
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>