ธรรมะพระป่ากรรมฐาน

สายหลวงปู่มั่น

เเละ ลูกศิษย์ ชาวตะวันตก

English Deutsch Francais Indonesian

พระอาจารย์มาร์ติน ปิยธมฺโม
ประวัติ

นาม - ฉายา

พระอาจารย์มาร์ติน(มาร์ตินปิยธมฺโม) ฉายาปิยธมฺโมอายุ ๖๐ปีพรรษา ๒๒

เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ อิสราเอลเยอรมนีรัสเซียอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกาอิตาลีเกาหลีจีนอินเดียเซอร์เบียสวิสเซอร์แลนด์แคนาดามาเลเซียลัตเวียเวียดนามฮอลแลนด์บรูไนเป็นจำนวนมาก

สถานะเดิม

ชื่อ มาร์ติน นามสกุลอิมเม(Martin IMME) เกิดที่เมืองสตูทการ์ดไวท์ลิมดอร์ฟประเทศเยอรมันนีเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๐๐วิทยฐานะ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยณประเทศเยอรมนีเเละได้รับรางวัลฟูลไบรท์ ศึกษารับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสิริสารสุธีเป็น พระกรรมวาจาจารย์ เเละได้ย้ายสังกัดมาขอพำนักปฏิบัติศาสนกิจฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) แห่งวัดเกษรศีลคุณตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘

การงานของคณะสงฆ์

พ.ศ.๒๕๔๐ ช่วยพระเลขานุการของท่านหลวงตามหาบัวทางด้านเขียน ตรวจ พิมพ์เอกสาร ส่งหนังสือ ธรรมะและดูเเลงานที่เกี่ยวเนืองกับงานคอมพิวเตอร์เป็นต้น
พ.ศ.๒๕๔๒ช่วยสร้างเว็บไซต์ www.luangta.comเป็นภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ออกเดินธุดงค์ช่วงเวลาออกพรรษาเป็นต้นมา
พ.ศ.๒๕๔๕ ช่วยท่านพระอาจารย์ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ (Peter Pannavaddho) ดูเเลชาวต่างชาติเช่น ชาวเยอรมันกลุ่มใหญ่ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวัดป่าบ้านตาดเป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๗ หลังจากที่ทานพระอาจารย์ปัญญามรณภาพพระอาจารย์ดิก(Dick Silaratano) กับ พระอาจารย์มาร์ติน ได้แบ่งหน้าที่ช่วยกันดูเเลชาวต่างชาติที่สนใจในพุทธศาสนา เป็นต้นไป
พ.ศ.๒๕๔๙ หลังจากที่ พระอาจารย์ดิกได้กลับไปสหรัฐอเมริกา พระอาจารย์มาร์ตินได้สอนธรรมเเละ วิธีการทำสมาธิเเก่ชาวต่างประเทศและเผยแผ่ธรรมผ่านเว็บไซต์www.forestdhammatalks.org จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีชาวต่างชาติสนใจมาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ
พ.ศ.๒๕๕๕ อบรมสั่งสอนพระต่างชาติที่มาบวชเป็นลูกศิษย์ท่านครั้งเเรกในเรื่องวินัยธรรมเเละภาวนา มีชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมาศึกษาเเละปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างเว็บไซต์ www.luangta.euเป็นภาษาอังกฤษเเละภาษาเยอรมัน
พ.ศ.๒๕๕๙ ย้ายจากวัดป่าบ้านตาดมาเป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดภูฆ้องทอง อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ซึงเป็นสาขาที่๑ของวัดถ้ำกลองเพลซ่อมทางเดินซ่อมกุฏิ ซ่อมไฟฟ้าซ่อมท่อ น้ำสร้างกุฏิ ใหม่เพิ่มเเละดูเเลรักษาวัด เป็นต้น

ปัจุบัน

สังกัดวัดเกสรศีลคุณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดภูฆ้องทองบ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เผยเเผ่พระพุทธศาสนาสายวัดป่ากรรมฐานแห่งพระบูรพาจารย์ หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวให้คนไทยเเละคนต่างชาติเเละเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย